Powiat Przysuski

położony jest w malowniczym zakątku w południowo­­­-zachodniej części województwa mazowieckiego. Ponad 40% powierzchni powiatu to obszary o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, co zawdzięczamy jego położeniu na granicy pomiędzy Garbem Gielniowskim a Równiną Radomską.