Gmina Borkowice

to gmina wiejska, położona na granicy Garbu Gielniowskiego. Zajmuje obszar 85,8 km², Gminę zamieszkuje ponad 4 tys. osób. Jej siedzibą jest miejscowość Borkowice.