Powiat Konecki

Położony jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego i Gór Świętokrzyskich, wśród atrakcyjnych turystycznie rozlewisk rzeki Czarnej Koneckiej i jej dopływu Krasnej. To one głównie tworzą sieć przyrodniczą ziemi koneckiej.