Gmina Końskie

to gmina miejsko-wiejska. Siedzibą gminy jest miasto Końskie. Gminę zamieszkuje 36,2 tys. osób, tj. 43,6% ludności powiatu koneckiego. Zajmuje obszar 250 km².