Gmina Opoczno

to wyjątkowo bogaty historycznie oraz przyrodniczo, obdarzony licznymi zabytkami rejon, o powierzchni ponad 190 km², umiejscowiony w powiecie opoczyńskim nad rzeką Wąglanką w obrębie Wzgórz Opoczyńskich.