Miejsce na slider / full-width zdjęcie w poziomie

Rezerwat przyrody Podlesie to niezwykle bogaty przyrodniczo obszar, znajdujący się na terenie gminy Chlewiska w powiecie szydłowieckim na obszarze województwa mazowieckiego.

Rezerwat został utworzony w 1989 roku w lasach przysuskich porastających Garb Gielniowski, zwanych dawniej Puszczą Rozwadowską. Zajmuje on około 195 ha powierzchni, na przeważającym obszarze rośnie las wyżynny. Celem czynnej ochrony rezerwatu jest zachowanie zbiorowiska jodłowych i wielogatunkowych drzewostanów z przewagą jodły. W sposób pośredni chronione jest również na jego terenie dziedzictwo kulturowe regionu, poprzez zachowanie śladów wydobycia i przeróbki rudy żelaza w Staropolskim Okręgu Przemysłowym. Stąd niedaleko do niezwykłego rezerwatu Skałki Piekło pod Niekłaniem – zespołu osobliwych form skalnych (kazalnice, grzyby, kominy), powstałych w wyniku złożonych procesów wietrzenia piaskowców. Do pomników przyrody nieożywionej zaliczono wychodnie piaskowca Góry Cymbra, z której rozciągają się rozległe, panoramiczne widoki dużej części powiatu.

Miejsce na zdjęcia z opisem

Miejsce na Video