Powiat Skarżyski

to niewielki lecz silnie zurbanizowany teren o wysokich walorach przyrodniczych oraz turystycznych, położony na obszarze
województwa świętokrzyskiego, w granicach Gór Świętokrzyskich, w dolinie malowniczej rzeki Kamiennej oraz jej dopływów.